Min animation till Toni Holgersson

Animation Malin Skinnar Song Toni Holgersson

Se pappersanimeringen 

Artist Toni Holgersson – Lyrics Charlie Engstrand Painted poem animation by Malin Skinnar –

© Amigo/Cosmos Music 

Animation Malin Skinnar Song Toni Holgersson
Vissångare Toni Holgersson
Animation Malin Skinnar Song Toni Holgersson
Animation Malin Skinnar och Toni Holgersson på världens minsta kulturhus
Animation Malin Skinnar Song Toni Holgersson
Poeten och vissångaren Toni Holgersson
paper cut Animation
Toni Holgersson på Malins kulturhus
Malins sång vagabond som painted poem film
Animation Malin Skinnar och Toni Holgersson framför Världens Minsta Kulturhus
Animation Malin Skinnar Song Toni Holgersson
Malin Skinnar video creator, storyteller and visual artist

Här kommer långfilmen om trettioårig  vänskap.