Havet vaggar mången själ – emigranterna

LONGING FOR AMERICA

Video, text & illustration Malin Skinnar 


Målar mig genom smärta.

Målar mig genom hopp.

Övermod, sjunger de rädda.

Om Gud vill, ber de tvungna.

Lyssnar till historiska dokument.

Sjungna reportage.

Skillingtryck.

Våra Amerikavisor.

Ingen människa klev ombord på skepp till

främmande land, mot annan kontinent om de inte var tvungna.

Hunger.

Förföljelse.

Krig.

Många kvinnor lämnade allena.

Allena med hopp att klara sig bättre ännu mer ensam.

Skillingtrycken – de sjungna dokumentärerna

Jag lyssnar på svenskarnas öden. Vår missväxt och svält. Jag hör samma sånger som de facebook-rop jag nu läser. Från vänner i världen som nu ger sig av för hoppet om överlevnad.

1.2 millioner svenskar utvandrade till Amerika

25.000 till Australien

10.000 till Brasilien

Okänt men mycket stort antal for till Canada via New York. De ogifta männen for dit. levde på hoppet och turen.

Ett okänt och stort antal for till Sydafrika och grundlade många farmar. Det var även ett stort antal emigrerade till Ryssland.

Det sägs att 314 av St Petersburgs guldsmeder var svensktalande.

Att komma som ny är alltid mycket svårt. Alla pengar slut efter biljett är kvitterad. Utmattade och okunniga om nya seder och bruk gjorde dem underlägsna bofasta. Man ska orka mycket efter steget är taget.

Läser reportage i Hemmets Journal från 1930 om missionssystern från Norrland som modigt for till svenskkolonin i Brasilien för att understödja utvandrarnas ättlingar. De var då utslagna, sjuka och smutsiga. Levandes i svårt armod. Till Brasilien lockades många som var för fattiga för att utvandra till USA med förbetalda biljetter.

Trots svåra nederlag emigrerade ännu fler till Brasilien efter industrikrisen 1891 i Sundsvall och Stockholm.

Även Kirunaborna såg ingen annan utväg än att ändå försöka emigrera efter storstrejken 1909 till Brasilien. Trots rykten om ond bråd död i syd var nöden så stor att hoppet om ny chans gav dem modet att ändå våga.

Havet vaggar mången själ.

Landet tiger öde.

Liten och stor.

Syster och bror.

Alla livskamp föder.

Ur skapandet av  vår bok Thousands Are Sailing

Malin Skinnar video creator, storyteller and visual artist