SWEDEN IN MARCH

Tyresta Urskog mars tjärn blåis

Tyresta Urskog Vtmossa Häll

Tyresta urskog stig

Tyresta urskog bred spång

Tyresta Urskog Mossen

Tyresta Urskog Mossen hålet

Åsknedslag träsplitter Tyresta

Tyresta Urskog mars tjärn blåis

Kärr med träd

Malin Storyteller Logo

På Södertörn bara 2 mil från Stockholms City börjar den unika Tyrestaskogen, en Nationalpark med 400 år gamla träd, hällemarker, rotvältor och mäktiga mossar. Det känns som en fjällskog full av säregna djur. Lätt att hitta dit. Lätt att gå vilse. Underbart.