Musik är emotionell – och bor i mitten av vår längtan