Små gröna knippen – portrait lelea Iliana Miholca, Ungureni